Investor relations

 • Klas Nyström utses till tf. VD för Kiwok

  2022-04-19

  Kiwok har utsett Klas Nyström till tillförordnad verkställande direktör efter Peter Åberg som lämnat tjänsten som vd i bolaget.

 • Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2021

  2021-11-30

  2021-11-30 15:00 Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – september 2021. Koncernen redovisar en försäljning för perioden om 30 Tsek, att jämföra med 0 Tsek för motsvarande period 2020. Kiwok avser rapportera på kvartalsbasis.  

 • Kiwok inleder samverkan med Linnéuniversitetet

  2021-10-07

  Kiwok har under september månad inlett en samverkan inom IoT området med Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet 

 • Peter Åberg ny VD för Kiwok

  2021-09-09

  Kiwok har utsett Peter Åberg till ny verkställande direktör efter Göran Karlsson som varit tillförordnad vd sedan 2019

 • Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört riktad nyemission

  2021-06-04

  Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget 2 200 TSEK före emissionskostnader